ประทับ

สำนักพิมพ์นี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2023

เจ้าของเว็บไซต์นี้คือ:

การผลิต C3
3809 Norwood Drive ยูนิต 1
ลิตเทิลตัน, CO 80125
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อีเมล: 
หมายเลขโทรศัพท์: 828-264-0751

1 ทั่วไป

เราไม่เต็มใจหรือจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการระงับข้อพิพาทต่อหน้าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค

2. ข้อมูลต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของเยอรมนี