คู่มืออ้างอิงด่วน

ก่อนที่คุณจะเริ่มเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อยและ ...
อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

Perfect Descent Auto Belays เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการช่วยจัดการระยะห่างทางกายภาพและการไหลของ ...
อ่านเพิ่มเติม

คู่มืออ้างอิงการแข่งขัน

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าภาพการแข่งขันในการจัดการและการใช้ Perfect Descent Auto Belays ...
อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่พบบ่อยสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องส่งคืน Perfect Descent ของคุณ ...
อ่านเพิ่มเติม